Botilbud Feddet

Hvad kan vi tilbyde

På Feddet har vi positive oplevelser med at få engageret beboerne og få dem aktiveret og beskæftiget. Vi går op i at skabe indhold for den enkelte beboers hverdag. Derfor stræber Feddet efter at være nytænkende og kreative. Som led i dette er Feddet blevet udvidet med en cafe/værksted, hvor der her har vist sig en mulighed for at etablere et tilbud med dagsaktivitet/beskæftigelse.

Vi tilbyder også andre aktivitetmuligheder, såsom skovarbejde, pasning af kartoffelvogne, og deltagelse af idrætsforeningen BIFOS.

Feddet støtter beboeren i:

  • Udførelse af praktiske dagligdags opgaver såsom rengøring, madlavning, indkøb
  • Strukturering af hverdagen og opretholdelse af døgnrytme
  • At forbedre social kompetence og opretholde netværk
  • Rådgivning omkring økonomiske spørgsmål
  • Ledsagefunktioner til møder, behandling, aktiviteter mv.
  • Fastholdelse af arbejde og diverse aktiviteter
  • At deltage i sociale aktiviteter og kurser som arrangeres af huset

Vi støtter den enkelte beboer med at opretholde et socialt bagland og netværk såsom familie, fritidsaktiviteter og nye venskaber. Vi har erfaring med, at nogle af vores beboere knytter venskaber i lokalsamfundet. Dette støtter vi ved, at beboernes venner og familier altid er velkommen i huset og bliver inviteret til fødselsdage og andre sammenkomster.

Feddet prioriterer dokumentation højt, hvorfor der altid er fokus på den enkelte beboers mål og udvikling. Derudover giver vores skriftlige arbejde mulighed for at betalingskommunen kan følge med i fremgangen med deres borgere, så der på den måde bliver mulighed for et samarbejde, et samarbejde vi vægter meget højt.Vi har fokus på at lave udviklingsplaner med den enkelte beboer hver tredje måned, hvor der tages udgangspunkt i handleplanen fra kommunen. Udover dette holder vi personalemøde en gang om måneden, her er formålet at forblive reflekterende over udvikling, tilgang og faglighed overfor beboerne.

Kontakt os

Kontakt os gerne, hvis du har brug for vejledning eller er i tvivl om noget – så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Botilbud Feddet