Botilbud Feddet

Hvad kan vi tilbyde

På Feddet har vi positive oplevelser med at få engageretbeboerne og få dem aktiveret og beskæftiget. Vi går op i at skabe indhold for den enkelte beboers hverdag. Derfor stræber Feddet efter at være nytænkende og kreative. Som led i dette, er Feddet blevet udvidet med et cafe/værksted, hvor der her har vist sig en mulighed for at etablere et tilbud dagsaktivitet/beskæftigelse.

Vi tilbyder også andre aktivitetsmuligheder, såsom, skovarbejde, pasning af kartoffelvogne, og deltagelse af idrætsforeningen BIFOS.

Feddet støtter beboeren i:

  • Udførelse af praktiske dagligdags opgaver såsom rengøring, madlavning, indkøb
  • Strukturering af hverdagen og opretholdelse af døgnrytme
  • At forbedre social kompetence og opretholde netværk
  • Rådgivning omkring økonomiske spørgsmål
  • Ledsagefunktioner til møder, behandling, aktiviteter mv.
  • Fastholdelse af arbejde og diverse aktiviteter
  • At deltage i sociale aktiviteter og kurser som arrangeres af huset

Vi støtter den enkelte beboer med at opretholde et socialt bagland og netværk såsom familie, fritidsaktiviteter og nye venskaber. Vi har erfaring med, at nogle af voresbeboere knytter venskaber i lokalsamfundet. Dette støtter vi ved, at beboernesvenner og familier altid er velkommen i huset og bliver inviteret til fødselsdage og andre sammenkomster.

Feddetprioriterer dokumentation højt, hvorfor der altid er fokus på den enkeltebeboers mål og udvikling. Derudover giver vores skriftlige arbejde mulighed forat betalingskommunen kan følge med i fremgangen med deres borgere, så der på den måde bliver mulighed for et samarbejde, et samarbejde vi vægter meget højt.Vi har fokus på at lave udviklingsplaner med den enkelte beboer hver tredjemåned, hvor der tages udgangspunkt i handleplanen fra kommunen. Udover detteholder vi personalemøde en gang om måneden, her er formålet at forblivereflekterende over, udvikling, tilgang og faglighed overfor beboerne.

Kontakt os

Kontakt os gerne, hvis du har brug for vejledning eller er i tvivl om noget – så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Botilbud Feddet