Botilbud for unge med psykiske lidelser og misbrug,
paragraf §107,
i Saltum, nær Aalborg

Botilbud Feddet i Nordjylland, varetager borgere i alderen 18-50 år, med psykiske lidelser, misbrugsproblemer, og behandlingsdom. Vi tilbyder et trygt hjem med støtte og en indholdsrig hverdag.

Grundet udvidelse har vi nu 3 ledige pladser

Vi har uddannet personale der er klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet

Se indslag fra TV2 Nord omkring os

Feddet støtter beboeren i:

  • Udførelse af praktiske dagligdags opgaver såsom rengøring, madlavning, indkøb
  • Strukturering af hverdagen og opretholdelse af døgnrytme
  • At forbedre social kompetence og opretholde netværk
  • Rådgivning og hjælp til økonomi
  • Ledsagefunktioner til møder, behandling, aktiviteter mv.
  • Fastholdelse af arbejde og diverse aktiviteter
  • Deltagelse i sociale aktiviteter
  • Støtte til at kontakte læger, skoler, kommuner, arbejdspladser samt andre myndigheder

Feddets lejligheder

Vi har 2 tilknyttede lejligheder, som ligger i tæt afstand til selve botilbuddet. Lejlighederne kan bruges som udslusning efter §107 eller bostøtte i eget hjem efter §85. Boligerne benyttes til de borgere der i sin udvikling er der, hvor de kan afprøve at flytte fra botilbuddet og ind i egen lejlighed.

 

Ka-fe Feddet – Job og praktik tilbud

Vi tilbyder Beskæftigelses- og aktivitetsmuligheder

På Feddet har vi positive oplevelser med at få engageret beboerne og få dem aktiveret og beskæftiget. Vi går op i at skabe indhold for den enkelte beboers hverdag, hvorfor Feddet stræber efter at være nytænkende og kreative.

Derfor er Feddet blevet udvidet med en cafe og værksted, hvor der er kommet mulighed for dagsaktivitet/ beskæftigelse til alle vores beboere.

null

Botilbud Feddet i Centrum

Følg os på facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#4) Application request limit reached
Type: OAuthException
Code: 4
Click here to Troubleshoot.

Mit ophold på Feddet

KA-FE FEDDET

Botilbud Feddet